Historisch centrum

Stavelot, ÉÉN VAN DE OUDSTE STEDEN VAN BELGIË

Stavelot werd gesticht in de 7de eeuw toen de heilige Remacle, een monnik, de opdracht kreeg deze regio van de Ardennen te bekeren.

De dubbele abdij van Stavelot-Malmedy, een kerkelijk prinsendom dat tot het Heilig Roomse Rijk behoorde, genoot tijdens de Middeleeuwen een aanzienlijke spirituele en politieke uitstraling.

Met de Franse revolutie kwam er een einde aan deze glorierijke geschiedenis. Na het Congres van wenen in 1815 werden Stavelot en Malmedy gescheiden: Stavelot ging naar de Nederlanden en Malmedy naar Pruisen. Sinds 1830 maakt Stavelot deel uit van het Koninkrijk België. Malmedy trad pas in 1919 toe tot het Belgische koninkrijk.

De beide zustersteden hadden erg te leiden onder het Ardennenoffensief van 1944. Vele gebouwen en monumenten getuigen van het rijke en bewogen verleden van Stavelot.

 

ARCHEOLOGISCHE SITE VAN DE ABDIJ

 

De overblijfselen van de abdij dateren voornamelijk uit de 18e eeuw. De abdijkerk werd iets na de Franse revolutie vernietigd. Vandaag is de Abdij het culturele hart van de stad Stavelot, dat je absoluut bezocht moet hebben.


PLACE SAINT-REMACLE

Au centre la place pavée de galets d’eau et bordées de maisons du 18e siècle en pierre et à revêtement d’ardoises se trouve la fontaine du perron, toute en pierre ; Bac rond avec au milieu un haut socle pour le perron, colonne symbole des libertés acquises par les citoyens de la ville ; ce perron est soutenu par 4 loups, animal symbole de Stavelot.

Dit plein werd genoemd naar de stichter van de stad en vormt een architecturaal geheel dat geklasseerd werd als historisch erfgoed. De straten zijn geplaveid met gladde keien uit de Amblève. De meeste huizen dateren uit de 18e en de 19e eeuw. In het midden van het plein zie je een fontein met een perron. Een perron is het voetstuk van een zuil en symboliseert de staatsrechtelijke vrijheden van de stad. 

 


 

PAROCHIEKERK VAN SINT SEBASTIAAN

Vue des toits en ardoises du centre historique de Stavelot et clocher de l’église.

Dateert uit 1751, hier bevindt zich één van de meesterwerken van de goudsmederij in het Maasbekken uit de 18de eeuw: de Reliekschrijn Saint-Remacle. Het orgel Korfmacher (1841) komt regelmatig in de belangstelling te staan tijdens prestigieuze concerten.


DE VINÂVE

Fontaine en pierre du pays d’où l’eau jaillit pour tomber dans 2 bacs allongés et côte à côte ; à l’arrière, façades typiques de Stavelot en revêtement d’ardoises.

Van het Latijn “vicinabilem  “omgaan met zijn buren”… In deze buurt waren de eerste huisvestingen van de stad. Mooie, typische huizen bedekt met leisteen, een fontein uit 1977, en dichtbij, twee van de oudste steegjes van de stad, de “ruelle Belbrouck” en de “rue de la Fontaine”.


HÔTEL Ô MAL AIMÉ

Porche d’entrée de l’hôtel ; au mur, retranscription peinte à la main du poème la Mal Aimé du poète français Guillaume Apollinaire qui séjourna à Stavelot en 1899.

Dit hotel is volledig gewijd ter gedachtenis aan de Franse dichter Guillaume Apollinaire, die er verbleef gedurende de zomer van 1899. Dit waren de beginjaren van één van de grootste dichter uit de Franse literatuur. Afspraak in het museum Apollinaire voor meer informatie.


CULTUUROORD VAN DE KAPUCIJNEN

Intérieur tout en blanc de l’ancienne chapelle des Capucins restaurée – jubé en bois et dorures, une fresque, quelques peintures religieuses et sur un mur latéral, un grand Christ en bois.

Dicht bij de rue Haute en enkele typische huizen met vakwerkstijl en soms ook bedekt met leisteen of planken, bevindt zich de kapel van de Kapucijnen (1659), geïntegreerd gedurende decennia in het college Saint-Remacle en voortaan omgebouwd tot een zeer mooie culturele ruimte voor tentoonstellingen en concerten.


HERDENKINGSPLAATS

Hommage et dépôt de fleurs au Monument aux Morts de Stavelot. Statue de dame en bronze qui découvre dans un champs le casque d’un soldat mort au combat.

Deze ruimte is een eerbetoon aan de Amerikaanse troepen die in 1944 Stavelot verdedigden, maar ook aan de soldaten, strijders en burgers gesneuveld tijdens de twee oorlogen.


DE BRUG OVER DE AMBLÈVE

Pont en pierre sur l’Amblève, rivière bordée par de nombreux arbres touffus.

Deze brug is één van de belangrijkste plaatsen van het Ardennenoffensief van de winter 1944. Verschillende monumenten en een Amerikaanse half track herinneren deze tragedie.


 

DE KAPEL VAN DE HEILIGE LAURENT

Chapelle romane en pierres du pays, la plus ancienne de Stavelot.

Romaanse kapel uit 1030, soms ook de “leprozenkapel” genoemd in dit tijdperk van epidemieën… gelegen nabij het leprozenziekenhuis. Het is het oudste gebouw van Stavelot.